senex

SENEX DIMENSION AB

http://www.senex.se

dragan

Dragan Tanasijevic

Founder of Senex

 

labeling_type10

Labeling Machine

Type 10

 

labeling_type10

Labeling Machine

Type 10

 

type15

Labeling Machine

Type 15

 

type15

Labeling Machine

Type 15

 

type20

Labeling Machine

Type 20

 

type40

Labeling Machine

Type 40

 

type40

Labeling Machine

Type 40

 

type50

Labeling Machine

Type 50

 

type60

Labeling Machine

Type 60

 

carton raiser

Senex's Carton Raiser

 

carton raiser

Senex's Carton Raiser

 

packaging

Senex's Packaging

Machine

 

packaging

Senex's Packaging

Machine

 

saw

Senex's Saw

 

cabinet

Senex's Cabinet

 

cabinet

Senex's Cabinet

Senex

 

I början av 90-talet, vid 51 års ålder, startade Dragan Tanasijevic företaget Senex Dimension AB. I dag är det en progressiv grupp högt kvalificerade medarbetare inom maskinteknik, med ett högt tekniskt kunnande inom konstruktion och maskintillverkning i Malmö.


Verksamheten består idag av två delar: dels konsultverksamhet där man hjälper, i första hand, företag med projektering och konstruktion och dels egen produktion av speciella maskiner. Samarbetet med uppdragsgivarna bygger ofta på långvariga relationer. Utrustningar som är av Senex´s konstruktion och tillverkning finns i nästan hela världen och hittills har man kontakter med över 180 nöjda företag.

 

Produkter

Huvudprodukt är förpackningsmaskiner. Inom företaget finns resurser med lång erfarenhet, över 40 år, från andra närliggande branscher såsom livsmedels- och läkemedelsindustri. Inledningsvis erbjuder Senex Dimension AB fem olika etiketteringsmaskiner. Maskinerna är helautomatiska och anpassas helt efter kundernas verksamhet och produkternas utseende, oavsett om de är runda, fyrkantiga eller ovala. Tack vare att Senex´s etiketteringsmaskiner är konstruerade och sammansatta av olika moduler kan de byggas helt efter de förutsättningar som finns i kundens produktionsenhet.


Maskiner för köttfärsformning och stekning med kringutrustning är sålda i många länder till världens ledande livsmedelsföretag. Senex har också utvecklat ett unikt sågverk med två roterande klingor för halvautomatisk tillverkning av virke och brädor.
Senex Dimension AB´s inbrottssäkra datamediaskåp är också en bekväm arbetsplats. De flyttbara hyllorna och det utdragbara skrivbordet skapar stor flexibilitet, medan kraftiga stålprofiler, bänd- och brytsäkra dörrar, kraftiga espanjolettstänger och niotillhållarlås garanterar maximal säkerhet.


Konsultverksamhet

I många år har Senex´s medarbetare varit verksamma inom konsultbranschen och man har utfört och utför idag undervisning i olika tekniska ämnen ända upp till universitetsnivå och därför kan Senex erbjuda kvalificerad rådgivning beträffande projektering, utveckling, konstruktion, tillverkning, "know - how", service, underhåll och produktionsteknik. Den här långa erfarenheten i konsultbranschen borgar för säkra och moderna tekniska lösningar inom konstruktion av olika maskiner. Senex´s konsulter har referenser inom olika verksamhetsområden med nöjda kunder både här i Sverige och flera andra länder i världen.


Tillverkning

Att ha en egen mekanisk tillverkning är en styrka vid leveranser av krävande specialdetaljer eller prototypframtagning. Senex ställer alltid höga krav på prestanda och tillförlitlighet på alla maskiner som framställs i egen regi. Detta är Senex särskilt bra på!


Den del av verksamheten som ansvarar för skärande bearbetning med numeriskstyrda maskiner har väldig lång erfarenhet av precisionstillverkning och är känd som en pålitlig samarbetspartner.


Senex har stor erfarenhet när det gäller tillverkning i rostfri plåt, till exempel storköksutrustning.


Produktionsteknik

Senex har också högt utbildade ingenjörer i produktionsteknik. De har hittills hjälpt många företag såväl här i Sverige som utomlands med rationalisering, utbildning, frekvensstudie, material och produktionsstyrning, omställningseffektivitet, osv. Om Ni behöver hjälp med rådgivning vid effektivisering av redan fungerande produktionslinjer - utnyttja Senex´s kompetens! Teknologi och produktionsrationalisering är Senex styrka när det gäller produktionsteknik.


Hemma hos Senex står både konferensrum och utbildningslokal alltid till förfogande.


Arbetssätt

Dragan Tanasijevic, företagsgrundare, har under större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat med teknik på hög nivå, varav de senaste 30 åren i ledande ställning inom olika företag. Dragans specialitet är konstruktion av, i första hand, förpacknings-, läkemedels- och livsmedelsmaskiner.


Arbetet börjar ofta med att tillsammans med uppdragsgivare, det vill säga företaget som beställer utrustningen, gå igenom och skriva ner konstruktionskrav för att redan från början veta exakt vilka funktioner maskinen skall ha. Tillsammans med kunden utarbetas sedan fram ett mycket detaljerat tillverkningsunderlag. Under arbetets gång fungerar Senex´s medarbetare som projektledare och övervakar allt arbete kring tillverkning, montage och test för att kunna garantera kvaliteten av utrustningen. Det är alltid bra att man samtidigt bygger en prototyp efter färdig konstruktion, för att då har Senex möjlighet att förbättra, förenkla och trimma vissa enheter och därvid blir maskinerna maximalt driftsäkra.


Det är kännetecknet för Senex´s produkter!
Till skillnad från de flesta andra tillverkare av liknande maskiner utgår Senex´s kompetenta ingenjörer från produkten och utifrån detta konstrueras maskinen. Givetvis är det också enkelt och smidigt att ändra maskinens inställningar då användaren har skiftande format på sina produkter. Ett producerande företag måste kunna lita på sina maskiner, då ett driftstopp oftast är förenat med mycket stora kostnader och andra problem. Senex erbjuder därför sina kunder ett förebyggande underhåll där de varje år servar och byter ut eventuella förslitningsdetaljer.
Senex´s målsättning ärL att försöka hålla en mycket hög servicegrad och det är därför Senex kan leva högt på sin kompetens, dessutom, vilket är ovanligt, lämnar Senex alltid tre års garanti på maskiner och utrustningar av egen konstruktion och tillverkning.

 

Ta gärna kontakt med Senex! Senex lovar utmärkt service genom ny dimension - Senex Dimension!

Telefon:

+46 (0)416 - 242 15

Mobiltelefon:

+46 (0)70 - 600 74 25

E-post:

dragan@senex.se

Skälaäng 13

275 64 BLENTARP

VAT nr.:

SE556481473801